Al Lewis, Dilyn Pob Cam

Release that oozes with magical and melodic songs that stimulates an emotion response. Al Lewis, who resides in London, has been a regular on Welsh radio since winning second place with his co-writer, Arwel Lloyd, on Can i Gymru in 2007 for the intense track, Llosgi.

Inspired by singer songwriters such as James Taylor and Bob Dylan, Al Lewis’ quiet rhythms and dreamy tones extends the tenderness throughout the EP and his voice is rich yet gentle. The EP showcases four varied tracks, from a romantic ballad to melodic rock that broadens to a Belle and Sebastian-esq intro to Tybed be Ddaw (Track 4).

BBC Radio Cymru Presenter Dylan Wyn, said, “Al Lewis and Arwel Lloyd are masters at composing melodic and memorable songs. He has a gentle voice that laid over music that’s so easy to listen to. His songs leave you earning for more. Enjoy!”

This isn’t Al Lewis’ first release and he is currently trying to make his mark on the singer songwriter scene in the UK capital. Al said, “I’m following in the footsteps of other singer songwriters like Damien Rice, Jack Johnson and James Morrison. Since the release of my English medium album in 2006 I have release three further English singles and I’m slowly expanding my musical conscience and making my mark here in London.”

The EP was recorded by Tim Hamill in Sonic One Studio, Llangennech excluding Tybed be Ddaw, which was recorded by Llion Robertson in the Music Box Studio, Cardiff. Throughout the EP we can hear the great partnership between the band members; these include the guitarist Arwel Lloyd who co-writes with Al, Ryan Aston on drums and Wal Coughlan on bass.

Tracks –

1 - Pryfed yn Dy Ben

2 - Dilyn Pob Cam

3 - Tybed Be Ddaw

4 - Gwaed ar fy Mysedd.

 

 

Mae Rasal yn falch o gael cyflwyno Dilyn Pob Cam, EP Al Lewis sy’n diferu gyda chaneuon melodig a hudolus sy’n ysgogi emosiwn. Mae Al Lewis bellach yn byw yn Llundain. Bu’n llais adnabyddus ar donfeddi radio Cymreig ers ei lwyddiant gydag Arwel Lloyd yn derbyn yr ail wobr yn Cân i Gymru 2007 gyda’r trac angerddol, Llosgi.

Yn cael ei ysbrydoli gan gantorion-cyfansoddwyr acwstig fel James Taylor a Bob Dylan, mae harmonïau Al Lewis yn parhau’r don freuddwydiol trwy’r EP ac mae ei lais yn gyfoethog ond eto’n addfwyn. Mae’r EP yn cynnwys pedwar trac amrywiol, o faled ramantus i roc melodig sy’n ymestyn i gyflwyniad sy’n atseinio Belle and Sebastian ar Tybed be Ddaw.

Dywedodd Dylan Wyn, Cyflwynydd BBC Radio Cymru, “Mae Al Lewis ac Arwel Lloyd yn feistri ar ysgrifennu caneuon melodig a chofiadwy. Llais addfwyn a cherddoriaeth sydd ddim yn merwino'r glust. Mae gwrando ar ei ganeuon yn gwneud i chi fod eisiau clywed mwy. Mwynhewch!” Ond nid dyma’r tro gyntaf i Al Lewis ryddhau ei gyfansoddiadau, ac mae bellach yn ceisio gwneud enw iddo’i hun yn y ddinas fawr ddrwg.

Dywedodd Al, “Rwy’n dilyn ym mhatrwm cantorion-cyfansoddwyr eraill fel Damien Rice, Jack Johnson a James Morrison. Ers rhyddhad fy albwm Saesneg yn 2006 dwi wedi rhyddhau tair sengl newydd Saesneg, ac yn araf bach yn ceisio ymestyn y gydwybod yn nhermau’r gerddoriaeth ac yn creu enw i fi fy hun yn Llundain.” Cafodd yr EP ei recordio gan Tim Hamill yn Stiwdio Sonic One yn Llangennech ac eithrio Tybed be Ddaw a gafodd ei recordio gan Llion Robertson yn Stiwdio Music Box, Caerdydd. Cawn glywed perthynas agos aelodau’r band sy’n cynnwys y gitarydd Arwel Lloyd sy’n cyd-ysgrifennu’r caneuon, Ryan Aston ar y drymiau a Wal Coughlan ar y bas.

Traciau –

1 - Pryfed yn Dy Ben

2 - Dilyn Pob Cam

3 - Tybed Be Ddaw

4 - Gwaed ar fy Mysedd.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....