Aderyn Brau

Author: Mared Llwyd.

Series: Cyfres yr Onnen.

Aderyn Brau traces the story of Megan as she is forced to move from the countryside to the city of Swansea, and the problems which arise as a result - changing school, parents splitting up, strange area. Gradually, however, she realises that things are not all bad as she prepares for the school eisteddfod, creates new relationships and reveals her mother's hidden secret.

Click here to download an e-book for this title.

 

Awdur: Mared Llwyd.

Cyfres: Cyfres yr Onnen.

ae Aderyn Brau yn dilyn hanes Megan wrth iddi orfod symud o gefn gwlad i ddinas Abertawe, a'r problemau sy'n codi yn sgil hynny - newid ysgol, rhieni'n gwahanu, ardal anghyfarwydd. Ond yn raddol mae'n sylweddoli nad yw pethau'n wael i gyd wrth iddi baratoi ar gyfer eisteddfod yr ysgol, creu perthnasau newydd a datgelu cyfrinach mae ei mam wedi cadw oddi wrthi.

Cliciwch yma os am lawrlwytho e-lyfr o'r teitl yma.

£5.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847711908
9781847711908

You may also like .....Falle hoffech chi .....