ABC, Y Bysiau a'r Haka Cymraeg!

Author: Arthur Thomas.

An entertaining collection of stories about the rugby clubs of north-west Wales - Nant Conwy, Bro Ffestiniog, Y Bala, Porthmadog, Pwllheli, Caernarfon, Bethesda and Llangefni.

 

Awdur: Arthur Thomas.

Straeon rygbi clybiau gogledd-orllewin Cymru - Nant Conwy, Bro Ffestiniog, Y Bala, Porthmadog, Pwllheli, Caernarfon, Bethesda a Llangefni.

Mae gan bob clwb chwaraeon ei straeon difyr. Gan i glybiau pêl-droed yr ardal hon gael eu sefydlu rai cenedlaethau yn ôl, bu i lawer o'r straeon difyr farw gydag aelodau gwreiddiol y clybiau hynny. Ond yn achos clybiau rygbi gogledd-orllewin Cymru, mae'r rhai a fu yno o'r dechrau bron i gyd ar dir y byw, gan i'r mwyafrif gael eu sefydlu un ai yn saithdegau neu wythdegau y ganrif ddiwethaf.


Felly, rhaid oedd mynd ati ar frys i gasglu'r straeon. Dydi'r gyfrol ddim yn cynnwys pob stori o bob clwb, ac mae llawer i'w casglu eto, ond gan fod angen cychwyn yn rhywle, dyma ganolbwyntio ar wyth o glybiau'r ardal. Gobeithio y bydd y chwerthin a brofir wrth ddarllen hon yn gyfrwng i ddod â mwy o straeon i'r fei. Yn sicr, cewch flas go iawn o’r hyn oedd yn digwydd ar feysydd rygbi Cymraeg y gogledd – ac oddi arno!

£8.00 -Code(s)Rhifnod: 9781845276065
9781845276065

You may also like .....Falle hoffech chi .....