A Book of ServicesLlyfr Gwasanaethau

Welsh Adaptation:Glyn Tudwal Jones, John Tudno Williams.

A new edition of the Book of Services (the 'blue book'), published originally in 1991 (ISBN 9780901330949). A bilingual book featuring all material needed for the services held at the Presbyterian churches of Wales. Includes a lectionary, readings and prayers, the Lord's Supper or Holy Communion, Baptism, Wedding, Funeral, and Service of Healing.

 

Addasiad Cymraeg:Glyn Tudwal Jones, John Tudno Williams.

Argraffiad newydd o'r Llyfr Gwasanaethau (y 'llyfr glas') a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1991 (ISBN 9780901330949). Llyfr dwyieithog yn cynnwys deunydd ar gyfer holl ystod y gwasanaethau a gynhelir mewn eglwysi Presbyteraidd yng Nghymru. Mae'n cynnwys llithiadur, darlleniadau a gwedd´au, Swper yr Arglwydd neu'r Cymun Bendigaid, Bedydd, Priodas, Angladd, a Gwasanaeth Iachâu.

£20.00 -Code(s)Rhifnod: 9781903314821
9781903314821

You may also like .....Falle hoffech chi .....