35cm Classroom Clock35cm Cloc y Dosbarth

Classroom Wall Clock - perfect for pre-school, prep and primary classrooms. The clear design and simple teaching system make it easy for children to learn to read the time. Teach your students the EasyRead system and they will be able to tell the time as soon as they can confidently recognise numbers – a great way to start the time elements of the school curriculum. Curriculum notes are printed on the back of the clock and the ergonomically designed hanger makes it simple to re-hang the clock after you’ve used it for demonstration.

The Classroom Clock save teachers’ time, reduce frustration and help build children’s confidence.

Measurements: 37 x 36 x 5cm.

Cloc wal perffaith ar gyfer y 'stafell ddosbarth.   Mae'r sustem addysgu yn syml ac yn ei gwneud yn hawdd i blant ddysgu darllen yr amser. Dysgwch y plant y sustem 'EasyRead' a bydd modd iddynt ddweud yr amser cyn gynted ag y bo modd iddynt adnbod rhifau - ffordd wych o ddechrau dysgu'r elfennau amser yng nghwricwlwm yr ysgol.  Mae yna nodiadau ar y cwricwlwm wedi eu hargraffu ar gefn y cloc.

Mae cloc yr ystafell ddosbarth yn arbed amser i athrawon, yn lleihau rhwystredigaeth ac yn helpu i adeiladu hyder y plant.

Mesuriadau: 37 x 36 x 5cm.

Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....