100 o Englynion

Author: Dafydd Islwyn.

A hundred 'englyn' (four-line stanza) by a hundred different Welsh language poets. Dafydd Islwyn has brought together his favourite 'englyn' by each one of these bards, and offers a discussion about each poem. This is a compilation by one who is deeply associated with Welsh poetry.

 

Awdur: Dafydd Islwyn.

Cant o englynion gan gant o englynwyr. Mae Dafydd Islwyn wedi dewis ei hoff englyn gan bob un o'r englynwyr hyn, ac wedi adeiladu trafodaeth o gwmpas pob englyn. Mae'r trafodaethau hyn yn cynnwys sylwadau ar yr englynion ac ar eu hawduron, yn ogystal Š phytiau a hanesion diddorol o bob math. Dyma gyfrol sy'n ffrwyth oes gyfan o ymdroi ym myd beirdd a barddoniaeth.

£5.00 -Code(s)Rhifnod: 9781848513794
9781906396039

You may also like .....Falle hoffech chi .....