Nerth dy Draed

Editor: Meleri Wyn James.

Series: Ar Ben Ffordd.

This if the second reading book in the new series for learners aimed at Level 2: Foundation.

Exciting reading material for foundation level Welsh learners. Part of the series Ar Ben Ffordd. For the first time, this series takes the reader step by step from entrance level to foundation and onwards to intermediate ability. Language Consultant: Elwyn Hughes from the University of Bangor.

Golygwyd gan: Meleri Wyn James.

Cyfres: Ar Ben Ffordd.

Dyma'r ail lyfr darllen yn y gyfres newydd i ddysgwyr ar gyfer Lefel 2: Sylfaen.

Deunydd darllen cyfoes ac amrywiol i ddysgwyr lefel Sylfaen. Rhan o gyfres Ar Ben Ffordd. Am y tro cyntaf, dyma gyfres sy'n arwain y darllenydd ymlaen fesul cam o Mynediad i Sylfaen a Chanolradd. Ymgynghorydd Ieithyddol: Elwyn Hughes o Brifysgol Bangor.

£4.95 -Code(s)Rhifnod: 9781847714626
9781847714626

You may also like .....Falle hoffech chi .....