Essential Welsh Dictionary

Series: Teach Yourself; Author: Edwin C. Lewis; Editor: Cennard Davies

With over 16,000 translations, including everyday idioms and expressions, this is the perfect tool to support your Welsh learning. This new edition is fully updated with a guide to usage and comments from the author to help you learn and remember new words and phrases. Unlike traditional dictionaries, here at last is a dictionary that lists mutated forms.

Cyfres: Teach Yourself; Awdur: Edwin C. Lewis; Golygwyd gan: Cennard Davies

Gyda thros 16,000 o gyfieithiadau, gan gynnwys idiomau ac ymadroddion bob dydd, dyma'r canllaw perffaith i'ch helpu i ddysgu Cymraeg. Argraffiad newydd wedi'i ddiweddaru yw hwn, sy'n cynnwys cyngor ar sut i ddysgu a chofio geiriau ac ymadroddion newydd. Yn wahanol i eiriaduron traddodiadol, ceir yn y llyfr hwn restrau o'r geiriau wedi'u treiglo.

£12.99 -Code(s)Rhifnod: 9781444104059
9781444104059

You may also like .....Falle hoffech chi .....