Twm a'r ôl Troed

Author: Siân Lewis.

A sequel to Twm yn y Canol, involving all the hurly-burly of family life. Why has Miriam, Twm's sister, dressed up as a worm eating paper? And why why is there a hippopotamus and a herd of elephants at Trewerydd?

 

Awdur: Siân Lewis.

Dilyniant i Twm yn y Canol. Stori'n llawn bwrlwm bywyd teuluol gyda'i holl hwyl a chymhlethdodau. Pam fod Miriam, ei chwaer, wedi gwisgo fel mwydyn sy'n bwyta papur? A beth yw'r rheswm fod hipopotamws a haid o eliffantod yn Nhrewerydd?


Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....