Plu, Holl Anifeiliaid y Goedwig (Book & CD Pack)Plu, Holl Anifeiliaid y Goedwig (Pecyn llyfr a CD)

 

Here's an opportunity to buy both book and CD together at a bargain price.

‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’ is the second album from Plu, the alternative folk trio from Snowdonia, North Wales. It contains 15 songs with a mixture of original, traditional songs and new versions of Welsh children’s classics from Wales all on the theme of animals.

The two sisters and brother, Elan, Marged and Gwilym Rhys, sing in three part harmony with influences of country songs and Americana obvious in their songs. 

As well as old favourites such as ‘Triawd y buarth’ and ‘Mam wnaeth gôt i mi’ the album contains new melodies – ‘Ar Garlam’ and ‘Wyt ti’n un o’n teulu ni?’ based on a poem by Myrdding ap Dafydd.

CD Tracks

1: Wyt ti'n Un o'n Teulu Ni?

2: Ar Garlam

3: Llwynog Coch sy'n Cysgu

4: Hen Frân Fawr Ddu

5: Triawd y Buarth

6: Cân y Gaeafgwsg

7: Y Pry Bach a'r Eliffant Mawr

8: Cân Melangell

9: Poli Parot Taid

10: Mam Wnaeth Gôt i Mi

11: Milgi, Milgi

12: Tri Mochyn Bach

13: Un o Fy Mrodyr i

14: Diwrnod Cynta'r Gwanwyn

15: Nos Da Nawr.

Book, 13 songs with guitar chords -

01. Wyt ti’n un o’n teulu ni?

02. Ar garlam

03. Llwynog coch sy’n cysgu

04. Hen frân fawr ddu

05. Triawd y buarth

06. Y pry bach a’r eliffant mawr

07. Cân Melangell

08. Poli Parot Taid

09. Mam wnaeth gôt i mi

10. Milgi, milgi

11. Tri Mochyn Bach

12. Un o fy mrodyr i

13. Nos da nawr.

 

 

Dyma eich cyfle i brynu'r llyfr a'r CD gyda'i gilydd am bris bargen.

‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’ yw ail albwm y band gwerin amgen o ardal Eryri, Gogledd Cymru ac mae’n cynnwys 15 cân ar thema anifeiliaid sy’n gymysgedd o ganeuon gwreiddiol, traddodiadol ac addasiadau o glasuron plant o Gymru.

Mae'r ddwy chwaer a brawd, Elan, Marged a Gwilym Rhys, yn canu mewn harmoni tri llais gyda dylanwad canu gwlad ac Americana yn amlwg. 

Ynghyd a ffefrynnau fel ‘Triawd y buarth’ a ‘Mam wnaeth gôt i mi’ mae’r albwm yn cyflwyno alawon newydd sbon - ‘Ar Garlam’ ac ‘Wyt ti’n un o’n teulu ni?’ sy’n defnyddio geiriau Myrddin ap Dafydd. "Mae ‘Holl Anifeiliaid y Goedwig’ yn agos iawn at ein calonnau ac rydym yn gobeithio bydd plant Cymru yn ei fwynhau cymaint â wnaethom ni yn ei greu.” Plu

Traciau CD -

1: Wyt ti'n Un o'n Teulu Ni?

2: Ar Garlam

3: Llwynog Coch sy'n Cysgu

4: Hen Frân Fawr Ddu

5: Triawd y Buarth

6: Cân y Gaeafgwsg

7: Y Pry Bach a'r Eliffant Mawr

8: Cân Melangell

9: Poli Parot Taid

10: Mam Wnaeth Gôt i Mi

11: Milgi, Milgi

12: Tri Mochyn Bach

13: Un o Fy Mrodyr i

14: Diwrnod Cynta'r Gwanwyn

15: Nos Da Nawr.

 

Llyfr, - 13 o ganeuon gyda chordiau gitar -

01. Wyt ti’n un o’n teulu ni?

02. Ar garlam

03. Llwynog coch sy’n cysgu

04. Hen frân fawr ddu

05. Triawd y buarth

06. Y pry bach a’r eliffant mawr

07. Cân Melangell

08. Poli Parot Taid

09. Mam wnaeth gôt i mi

10. Milgi, milgi

11. Tri Mochyn Bach

12. Un o fy mrodyr i

13. Nos da nawr.

 

£15.00 - £16.98Code(s)Rhifnod: 5016886271620/9781910594346
SAIN SCD2716 & llyfr

You may also like .....Falle hoffech chi .....