Personalised Christmas Dinner Cutlery SetSet Cyllall, Fforc & Llwy Nadoligaidd

A personalised plastic Christmas cutlery set.  Perfect for Christmas dinner!  The spoon has a cute Christmas sprout motif.   The fork has a Christmas carrot and the knife has a happy Christmas pudding.  This set is sure to bring excitement to the dinner table at Christmas.

Personalise this cutlery set with a name up to 12 characters long.

Dimensions (approx):

Spoon: 3.4 x 16 cm

Knife: 2.3 x 18.6 cm

Fork: 2.7 x 16cm.

Handwashing is recommended.

Not suitable for children under 36 months.

Ideal for Christmas.

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10 working days following receiving your order, by 2nd class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.  

Warning: please double check your personalisation as how it appears here will be how it appears on the product, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

Dyma set ffroc/llwy/cyllell Nadoligaidd plastig ble mae modd i chi adio enw arnynt - perffaith ar gyfer bwyta cinio Nadolig!

Gallwch bersonoleiddio'r etiemau yma gydag enw hyd at 12 llythyren.

Mesuriadau (oddeutu):

Llwy: 3.4 x 16 cm

Cyllell: 2.3 x 18.6 cm

Fforc: 2.7 x 16cm.

Argymhellir golchi gyda llaw.

Ddim yn addas ar gyfer plant o dan 36 mis.

Delfrydol ar gyfer y Nadolig.

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost ail ddosbarth, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan mai fel hyn y bydd yn ymddangos ar y cynnyrch, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£9.99 -Code(s)Rhifnod: P0813A76
P0813A76

You may also like .....Falle hoffech chi .....