CoasterMat Diod Personol

Fed up of looking for the perfect gift?!  Here it is - no one will have the same gift as you!  Personalise a message up to 4 lines, 10 characters each.

Hardboard Coaster - very practical and durable with a glossy photo finish.

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10 working days following your order, by 1st class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.

Warning: please double check your personalisation as how it appears here will be how it appears on the product, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

Dyma yr anrheg perffaith a hollol unigryw.  Gallwch bersonoli'r mat diod gyda neges 4 llinell hyd at 10 llythyren yr un.

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost dosbarth cyntaf, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan mai fel hyn y bydd yn ymddangos ar y cynnyrch, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£3.50 -Code(s)Rhifnod:

You may also like .....Falle hoffech chi .....