Calendr Clo-Rona 2021

Fun calendar for 2021 to raise monies towards Meddwl.org

Aled Hall - Mehefin
Huw Euron - Ebrill
John Ieuan Jones - Awst
Meilir Jones - Mai
Rhydian Jenkins - Chwefror
Rhys Meirion - Rhagfyr
Ryan Vaughan Davies - Ionawr
Steffan Lloyd Owen - Mawrth
Steffan Prys Roberts - Hydref
Trystan Llyr Griffiths - Tachwedd
(Gorffennaf a Medi yn luniau grŵp)


 

Dyma galendr noeth o gantorion clasurol Cymraeg i goffáu’r cyfnod clo ac i godi arian at yr elusen iechyd meddwl Gymraeg, Meddwl.org. Mae Calendr Clo-Rona 2021 yn galendr hwyliog sydd wedi datblygu o grŵp Facebook a grewyd i ysgafnhau baich y cyfnod clo.

Catrin ‘Toffoc’ Jones bu’n cydlynu’r prosiect, meddai Catrin:

“Ro’n i wedi gweld yr effaith bositif oedd y grŵp Facebook Côr-ona yn ei gael ar bobl yn y cyfnod clo a sut roedd gwylio’r perfformiadau ar y grŵp yn codi calonnau pobl. Felly mi ddaeth y syniad i mi fod angen mwy fyth o godi calon a chwerthin yn ystod y cyfnod ansicr yma, ac y byddai calendr noeth yn andros o hwyl! Mae’n debyg taw dyma’r unig galendr o bosib sydd wedi cael ei gynhyrchu heb ffotograffwyr proffesiynol yn ystod y cyfnod clo – felly calendr unigryw!”

Mae nifer o’r cantorion sydd yn y calendr yn ffrindiau i Catrin, fel Steffan Lloyd Owen, Ieuan Jones a Ryan Vaughan Davies. Ynghyd â’r tri yma, mae’r calendr yn cynnwys Rhys Meirion, Aled Hall, Huw Euron, John Ieuan Jones, Meilir Jones, Rhydian Jenkins a Steffan Prys Roberts. Mae 2 o’r lluniau yn rhai grŵp.

“Mae’r cantorion proffesiynol clasurol fel arfer yn canu’n ddifrifol ar lwyfannau yn eu siwtiau crand, felly penderfynais byddai’n dda gweld ochr wahanol i’r criw! Gyda help Steffan Lloyd Owen, Ieuan Jones a Ryan Davies, a oedd eisoes yn ffrindiau â’i gilydd, aethom ati i gasglu enwau, a chyn pen dim roedd ganddon ni ddeg canwr adnabyddus yn fodlon dinoethi at achos da! Rydan ni wedi cael wythnosau o chwerthin a thynnu coes – homar o hwyl!”

Dewiswyd Meddwl.org fel yr elusen i’w chefnogi yn sgil y sefyllfa anodd mae’r Coronafeirws wedi creu. Meddai Catrin, “Mae Meddwl.org yn gwneud gwaith arbennig yn cefnogi pobl fregus yn ystod cyfnod anodd ac yn codi calonnau, sef union bwrpas y calendr yn ei hanfod – codi gwên ac ysbryd pobl.”

Sefydlwyd Meddwl.org fis Tachwedd 2016 a chaiff ei redeg gan grŵp bach o wirfoddolwyr. Mae’r elusen yn ceisio mynd i’r afael â’r diffyg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar gael, ac yn ceisio helpu pobol sy’n byw gyda salwch neu gyflwr iechyd meddwl, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Dyfyniadau gan rai o’r cantorion:

Aled Hall: “Pleser oedd cael browno’r sosej at achos mor dda!!”

Trystan: “Wedi joio whare gyda'n sparkler ar gyfer achos da!”

Rhys Meirion: “Rwy wedi chwerthin a chael lot o hwyl, a hynny at achos mor bwysig. Mi ’nes i fis Rhagfyr gan mai fi oedd agosaf at oedran Siôn Corn!”

Rhydian Jenkins: “Mi oedd yn brofiad gwahanol iawn cael fy llun wedi’i dynnu, gyda dim ond pêl rygbi yn cuddio’r mannau priodol! Rwy’n falch cael cyfle i wneud rhywbeth hwylus gyda 9 cyd-ganwr clasurol arall ar gyfer elusen hollbwysig. Roedd yn brofiad gwych!”

 

Aled Hall - Mehefin
Huw Euron - Ebrill
John Ieuan Jones - Awst
Meilir Jones - Mai
Rhydian Jenkins - Chwefror
Rhys Meirion - Rhagfyr
Ryan Vaughan Davies - Ionawr
Steffan Lloyd Owen - Mawrth
Steffan Prys Roberts - Hydref
Trystan Llyr Griffiths - Tachwedd
(Gorffennaf a Medi yn luniau grŵp)

 


Sold OutAllan o Stoc

You may also like .....Falle hoffech chi .....