Personalised Holly Grey Christmas SackSach Nadolig Lwyd wedi ei Phersonoleiddio

Lovely grey holly Christmas luxury sack - a great way to present their Christmas treats from Santa.

Personalise with a name up to 12 characters.

This sack is made from a high quality fleece and comes supplied with a drawstring.

This item is not a toy, not suitable for under 36 months. Long Cord, Strangulation Hazard. Always use under adult supervision.

Ideal for Christmas.

Sack measures approx. 500 x 680 mm.

Whilst every effort will be made to ensure that your item is despatched within 10-14 working days following your order, by 2nd class post, as it is a personalised item, it can sometimes take longer for the manufacturing and delivery of this product.  It cannot be returned as it is produced especially for you.

Warning: please double check your personalisation, including spacing and punctuation. Please do not include accents and special symbols as some of our processes will not allow this. This includes accents above and below the alphabetical or numerical text.

 

Sach Nadolig llwyd hyfryd a moethus - y ffordd berffaith i gyflwyno eu anrhegion y Nadolig yma.

Personoleiddiwch gydag enw hyd at 12 llythyren.

Mae'r eitem yma yn anaddas i blant o dan 36 mis.

Perffaith ar gyfer y Nadolig.

Mesuriadau - oddeutu 500 x 680 mm.

 

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr eitem yma yn cael ei ddosbarthu mewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn derbyn eich archeb, gyda phost ail ddosbarth, gan ei fod yn eitem personol, weithiau gallai gymryd mwy o amser ar gyfer cynhyrchu a dosbarthu'r eitem yma.  Does dim modd dychwelyd yr eitem yma gan ei fod yn cael ei gynhyrchu yn arbennig ar eich cyfer chi.

Rhybudd: Allech chi wneud yn siwr eich bod wedi gwirio y manylion ar gyfer personoli isod os gwelwch yn dda, gan gynnwys gofod ac atalnodi. Peidiwch â chynnwys acenion a symbolau arbennig gan na fydd rhai o’r argraffwyr yn caniatáu hyn. Mae hyn yn cynnwys acenion uwchben ac o dan y testun, boed yn lythrennau neu rifau.

£22.50 -Code(s)Rhifnod:
P0810A29

You may also like .....Falle hoffech chi .....