DVD 3 Beibl Bach Stori Duw

A DVD presenting a dozen animated stories from the New Testament, comprising stories about the Birth of Jesus and the Temptations, John the Baptist, the Lord's Prayer and the Sermon on the Mount, miracles such as raising Jairus's daughter, Feeding the Multitudes and Calming the Storm, and Jesus welcoming children.

 

DVD yn cyflwyno dwsin o straeon o'r Testament Newydd, wedi eu hanimeiddio, yn cynnwys hanesion am enedigaeth Iesu a'r Temtiad, Ioan Fedyddiwr, Gweddi'r Arglwydd a'r Bregeth ar y Mynydd, gwyrthiau Iachau Merch Jairus, Bwydo'r Pum Mil a Thawelu'r Storm, a Iesu yn croesawu plant ato.

£5.99 -Code(s)Rhifnod: 9781859947708
9781859947708

You may also like .....Falle hoffech chi .....