Camau Bach 2

A second DVD produced especially for babies and pre-school children, comprising appealing and colourful images to entertain and educate, new arrangements of 8 nursery rhymes, 8 brand new chapters together with karaoke versions of the songs for a sing-a-long.

 

Ail DVD wedi ei gynhyrchu yn arbennig ar gyfer babanod a phlant ifainc cyn oedran ysgol, yn cynnwys delweddau lliwgar a deniadol i ddiddanu ac addysgu, trefniannau newydd o 8 hwiangerdd, 8 pennod newydd sbon ynghyd â fersiynau carioci o'r caneuon er mwyn i bawb gael ymuno yn y canu.

£14.99 -Code(s)Rhifnod: 0000002223
0000002223

You may also like .....Falle hoffech chi .....