Brilliant chance to win £25 worth of book tokens.  All you have to do is give one of the books in the photo a review on our website and your name will automatically enter the competition.

If unsure, here are simple step-by-step instructions on how to make a review -

1. Enter our website (www.na-nog.com)

2. In the search box at the top right hand corner, enter the title you're reviewing and press enter.

3. Click on the product image.

4. Scroll pass the book image, and underneath you will see "Adolygiad Cwsmeriaid/Customer Reviews!".  Click on 'Ysgrifennwch adolygiad am y cynnyrch yma / Wrire a review!'

05. Please complete all the relevant boxes, and then click on "Cyflwyno'r Adolygiad/Submit Review!".

06. Thank you and good luck!

CLOSING DATE - 21/06/22.

Gwobrau Tir na n-Og

Cyfle gwych i ennill tocyn llyfr gwerth £25 - cwbwl sydd rhaid i chi wneud ydy gadael adolygiad, ar ein gwefan, ar gyfer un o'r llyfrau sydd yn y llun yma (sef rhestr Fer Gwobr Tir na n-Og), a bydd eich enw yn mynd i'r het yn awtomatig. #TNNO2022

 

Dyma gyfarwyddiadau cam wrth gam sut i wneud adolygiad ar ein gwefan -

1.  Ewch ar ein gwefan (www.na-nog.com)

2. Teipiwch enw'r llyfr yn y chwilotwr sydd yn y gornel top ochr dde, a chlicio 'Ewch'.

3. Cliciwch ar lun y llyfr i gael y manylion y teitl ar y sgrîn.

4. Sgroliwch lawr heibio llun clawr y llyfr, ac fe welwch "Adolygiad Cwsmeriaid/Customer Reviews".  Cliciwch ar 'Ysgrifennwch adolygiad am y cynnyrch yma / Write a review'

5. Llenwch y blychau perthnasol, ac yna clicio ar 'Cyflwyno'r Adolygiad/Submit Review'.

6. Diolch y galon a phob lwc!  

DYDDIAD CAU - 21/06/22.

Gwobrau Tir na n-Og