Please note during this latest lockdown, we are still processing orders behind closed doors.  We are astounded by all the support and orders we have received during the past weeks and months.

If you need anything, please use our website which is available 24/7.  We post order every day, or take advantage of our 'Cick and Collect' option on the website which is available Monday - Friday, 9.30-4.00.

If for what ever reason you cannot shop on the website, then please give us a call to place your order and arrange payment.

We do have some hectic days and are inundated with orders, but we are doing our best to process and despatch every order as quickly as possible.

 

Thank you so much for your support - means so much during these unprecedented times.

Keep safe x 

Yn ystod y cyfnod clo diweddaraf yma, nodwch os gwelwch yn dda ein bod dal yma yn cyflenwi archebion tu ôl i ddrysau caëdig.  Rydym wedi cael ein syfrdanu gyda'r holl archebion a'r gefnogaeth gan bob un ohonoch.

Os oes angen rhywbeth arnoch, y ffordd orau i wneud hynny ydy defnyddio ein gwefan - rydym yn postio POB DYDD, neu gallwch ddewis casglu o ddrws y siop d.Llun i d.Gwener 9.30-4.00.

Os nad oes modd i chi siopa ar ein gwefan, yna gallwch ein ffonio i archebu a thalu dros y ffôn.

Rydym yn cael cyfnodau prysur tu hwnt lle mae'n cymryd ychydig yn hirach i brosesu archebion.  Ond gallwn eich sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau i brosesu pob archeb mor sydyn a phosib.

Diolch a galon i bob un ohonoch am eich cefnogaeth parhaol yn ystod yr amser heriol yma.

 

Cadwch yn ddiogel x