The shop will close for Christmas on Christmas Eve at 3.00pm until Tuesday the 4th of January 2022.

All orders received during this Christmas break will be despatched as soon as we're able to after returning in the New Year.

The 'Click and Collect' option for all orders will not be available until the week beginning the 10th of January.

We would like to wish all of you a Happy Christmas and New Year and thank you from the bottom of our hearts for your continued support - means so much during these unprecedented times.

Keep safe x 

Bydd y siop yn cau am 3 o'r gloch pnawn Gwener 24 Rhagfyr hyd at y 4ydd o Ionawr 2022.

Bydd archebion ddaw i law yn ystod y cyfnod gwyliau yma yn cael eu dosbarthu cyn gynted ag y bo modd ar ôl i ni ddychwelyd yn y Flwyddyn Newydd.

Bydd y cyfleuster 'Clicio a Chasglu' ar gael eto wythnos yn dechrau y 10fed o Ionawr.

Hoffem ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch a diolch o galon i bob un ohonoch am eich cefnogaeth parhaol yn ystod yr amser heriol yma.

Cadwch yn ddiogel x