Following the Government's instructions, the shop is now closed until further notice.

We are working behind the scenes and you'll be able to take advantage of our 'Click and Collect' option on our website until the 24th of December and again from the 4th of January onwards.

Don't forget, that our website is open 24/7 and we will still be sending you your orders, although having a few days break between Christmas and New Year.  If you need to get in touch with us, please do so via our social media or by email - bethan@na-nog.com.

Thank you so much for your support - means so much!  

Keep safe and lets hope for a better 2021 x

 

Yn dilyn y cyfarwyddiadau gan y Llywodraeth, mae drysau'r siop wedi cau dros dro.

Rydym dal yn gweithio tu ôl i ddrysau caëdig a gallwch gymryd mantais ar opsiwn 'Clicio a Chasglu' ar ein gwefan (er na fydd y cyfleuster yma ar gael rhwng y 24ain o Ragfyr a'r 4ydd o Ionawr).

Ond peidiwch a phoeni, ... os oes angen rhywbeth arnoch gallwch siopa ar ein gwefan 24 awr y dydd gan ein bod dal i ddosbarthu archebion, er byddwn yn cymryd 'chydig o ddyddiau i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r flwyddyn newydd.  Gallwch gysylltu gyda ni drwy ein cyfryngau cymdeithasol neu ebostiwch ni - bethan@na-nog.com.

Ddiolchgar iawn i chi am eich cefnogaeth parhaol.

Cadwch yn saff a gobeithio bydd 2021 yn flwyddyn well i bawb x