We're so exited ... stocks of the brand new 'Helo Heddiw' the daily Welsh chart will be with us soon.

It look like a fantastic educational resource which will help your child to learn about days, dates, weather and seasons in Welsh! There are only a limited number of these going to be available so be quick to pre-order yours now!

 

Hwrê! Rydym wedi cyffroi yn lan.  Bydd 'Hwre Heddiw' yn cyrraedd yn fuan iawn.

Dyma adnodd addysgol gwych i helpu’ch plant i ddysgu am ddyddiau, dyddiadau, tywydd a thymhorau yn y Gymraeg!  Nifer cyfyngedig o'r rhain fydd ar gael felly byddwch yn sydyn i rag-archebu un chi nawr