Following the Government's instructions, we have tonight closed the shop doors for a fortnight, and will re-open on the 9th of November.

Don't forget, that our website is open 24/7 and we will still be sending you your orders.  If you need to get in touch with us, please do so via our social media or by email - bethan@na-nog.com.

Thank you so much for your support - means so much!  

Keep safe x

 

Yn dilyn y cyfarwyddiadau gan y Llywodraeth, mae drysau'r siop wedi cau heno am bythefnos a byddwn yn ail agor ar y 9fed o Dachwedd.  Ond peidiwch a phoeni, ... os oes angen rhywbeth arnoch gallwch siopa ar ein gwefan 24 awr y dydd gan ein bod dal i ddosbarthu archebion.  Gallwch gysylltu gyda ni drwy ein cyfryngau cymdeithasol neu ebostiwch ni - bethan@na-nog.com.

Ddiolchgar iawn i chi am eich cefnogaeth parhaol.

Cadwch yn saff x