Red dragon stickers suitable for use on a driving license. Pack of 6.  Coming into stock soon.

 

Mae gwasg adnabyddus yng Nghymru, sef Y Lolfa, wedi penderfynu herio penderfyniad Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i gynnwys baner Jac yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd drwy roi'r cyfle iddynt osod sticeri o faner y Ddraig Goch yno yn eu lle.

Yn 2014 fe gyhoeddodd llywodraeth y DG y bydd baner yr Undeb yn ymddangos ar bob trwydded yrru newydd o hyn ymlaen gan ymddangos ger faner yr UE ar drwyddedau gyrwyr yng Nghymru, yr Alban a Lloegr. Ac yn wir, erbyn Gorffennaf 2015 fe ddechreuodd trwyddedau newydd arddangos baner yr Undeb.

Nawr, mae gwasg Y Lolfa wedi cynhyrchu sticeri draig goch fydd yn addas i'w gludo dros ben Jac yr Undeb. 

Mae'r Lolfa yn credu ei fod yn hollol annheg fod Prydeindod yn cael ei orfodi arnom yn y ffordd hyn.' meddai Fflur Arwel, pennaeth marchnata y Lolfa. 'Nid oes gan bobl y dewis i ddatgan eu cenedligrwydd na dangos eu balchder o fod yn Gymry.'

Yn fuan, bydd modd i chi gael draig goch ar eich trwydded gyrru drwy brynu'r sticeri arbennig yma sydd wedi cael eu cynhyrchu gan Y Lolfa.

Pris pecyn o chwech sticer draig goch fydd £2; a byddant yn ymddangos ar ein gwefan cyn gynted ag y daw rhai i stoc yn y dyddiau nesaf gobeithio.