Due for release on Monday, 9th of November on DVD - eight entertaining and amusing episodes relating the unbelievable escapades of Kenneth Robert Parry, the mischievous son of Llanllewyn village minister, Donald and his wife Dilys during the 1960s; based on the first series of Porc Peis Bach transmitted on S4C.

 

I'w ryddhau ar DVD 9fed o Dachwedd - wyth pennod ddifyr a doniol yn cofnodi helyntion anhygoel Kenneth Robert Parry (Trystan Roberts), mab direidus Donald (Wynford Elis Owen), gweinidog pentref dychmygol Llanllewyn, a’i wraig Dilys (Nia Caron) yn ystod y 60au, o gyfres gyntaf Porc Peis Bach ar S4C.