Coming soon on the Sain label -

  • Sbardun (Double CD), Release date - 27 July
  • Aled Wyn Davies, “Erwau’r Daith”, Release date - 27 July
  • Hoff Emynau Dafydd Iwan  Dafydd Iwan singing his best hymns.
  • Mwynder Maldwyn
  • Y Trwbz their first album.  Previously released tracks available on our website now to download if you'd like a taster!

New on DVD

 

Dyma beth sydd i'w gyhoeddi dros yr haf gan Sain -

  • Sbardun (CD ddwbwl), Cyhoeddi 27 Gorffennaf Casgliad cynhwysfawr o ganeuon Alun ‘Sbardun’ Huws, wedi eu dethol gan ei weddw Gwenno Huws, a’i gyfeillion Geraint Davies ac Emyr Huws Jones.
  • Aled Wyn Davies, “Erwau’r Daith”, Cyhoeddi Gorffennaf 27 Yn cynnwys un trac gyda’r Tri Tenor Cymru yn westeion.
  • Hoff Emynau Dafydd Iwan Dafydd yn canu 14 o’i hoff emynau, gyda chymorth cerddorion amrywiol.
  • Mwynder Maldwyn Casgliad unigryw gan artistiaid bro’r Eisteddfod.
  • Y Trwbz (o ardal) Dinbych yn cyflwn eu halbym cyntaf.  Traciau i'w lawrlwytho ar gael ar ein gwefan.

DVDs newydd