Books by authors Gareth F. Williams and Caryl Lewis are the winners of the Welsh-language Tir Na-nôg Awards, 2015.

 

 

Caryl Lewis is the winner of the Primary schools category for her book Straeon Gorau’r Byd,  published by Gwasg Carreg Gwalch.
The winner of the Secondary schools category is Gareth F. Williams, and this is his sixth time in winning this award.  And just like Caryl, both had two books included in the shortlist.
Congrats to both!

 

 

Nofelau gan yr awduron Gareth F. Williams a Caryl Lewis yn derbyn Gwobrau Tir Na-nôg 2015.

Enillydd y categori cynradd ydy Caryl Lewis, am ei chyfrol Straeon Gorau’r Byd a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch. Mae’r llyfr yn gasgliad o straeon o bob cwr o’r byd wedi eu haddasu gan Caryl, gyda darluniau cywrain i gyd-fyndâ phob stori.

 

Yr enillydd yn y categori uwchradd yw Gareth F. Williams, sydd yn cipio'r wobr eleni am y chweched tro.  Seiliwyd ei nofel Y Gêm  ar y gêm bêl-droed enwog a chwaraewyd rhwng milwyr yr Almaen a Phrydain ar dir neb adeg y Nadolig, 1914, cyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch.

 

Llongyfarchiadau mawr i'r ddau!