Just heard that the production work for a brand new DVD of the 'Joni Jones' programme is to be released for this summer.  

 

 

Newydd gael clywed y bydd DVD o'r rhaglen 'Joni Jones' ar gael ar gyfer yr Haf.  Cynhyrfus dros ben!  Rhywbeth i edrych ymlaen ato.