Here are the Welsh-language Short List for the Wales Book of the Year Award 2015.  Remember all the titles are available on our website.

Poetry Short List
Un Stribedyn Bach, Rhys Iorwerth (Gwasg Carreg Gwalch)
Storm ar Wyneb yr Haul, Llŷr Gwyn Lewis (Cyhoeddiadau Barddas)
Wilia, Meic Stephens (Cyhoeddiadau Barddas)

Fiction Short List
Awst yn Anogia, Gareth F. Williams (Gwasg Gwynedd)
Saith Oes Efa, Lleucu Roberts (Y Lolfa)
Y Fro Dywyll, Jerry Hunter (Y Lolfa)

Creative Non-Fiction Short List
Rhyw Flodau Rhyfel, Llŷr Gwyn Lewis (Y Lolfa)
100 o Olygfeydd Hynod Cymru, Dyfed Elis-Gruffydd (Y Lolfa)
Mwy na Bardd, Kate Crockett (Cyhoeddiadau Barddas)

The winners of this prestigious Award will be announced at an Award Ceremony at Galeri Caernarfon on Thursday 4 June.

 

Mae’r naw teitl canlynol wedi ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.  Os hoffech chi brynu rhai o'r llyfrau, yna cofiwch fod y cwbl ar gael ar ein gwefan.

Rhestr Fer Barddoniaeth
Un Stribedyn Bach, Rhys Iorwerth (Gwasg Carreg Gwalch)
Storm ar Wyneb yr Haul, Llŷr Gwyn Lewis (Cyhoeddiadau Barddas)
Wilia, Meic Stephens (Cyhoeddiadau Barddas)

Rhestr Fer Ffuglen
Awst yn Anogia, Gareth F. Williams (Gwasg Gwynedd)
Saith Oes Efa, Lleucu Roberts (Y Lolfa)
Y Fro Dywyll, Jerry Hunter (Y Lolfa)

Rhestr Fer Ffeithiol Greadigol
Rhyw Flodau Rhyfel, Llŷr Gwyn Lewis (Y Lolfa)
100 o Olygfeydd Hynod Cymru, Dyfed Elis-Gruffydd (Y Lolfa)
Mwy na Bardd, Kate Crockett (Cyhoeddiadau Barddas).

Caiff enillwyr y Wobr fawreddog hon eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yn Galeri Caernarfon ddydd Iau 4 Mehefin.